4. A 20 Javaslat


4.1. Nekünk nincsenek parancsolataink. Nekünk javaslataink vannak. Parancsolata a puszta biológiának van, de te több vagy puszta biológiánál.

4.1.1 Tehát, parancsoljon neked a biológia! Mi nem fogunk.

4.1.2 Te ember vagy! Egyedüliként kaptad meg a jutalmat ezen a Földgolyón, hogy eldönthesd, mit akarsz kezdeni az életeddel! Ezért rajtad áll, hogy javaslatainkat megfogadod, vagy elveted!

4.1.3 Mindezzel azonban megkaptad a döntéseidre vonatkozó felelősséget is. Tudnod kell, hogy a döntés a tiéd; mi nem fogunk a nyakadra járni ellenőrizgetni, miként élsz! A te döntésed, hogy a javaslatokat betartod-e, vagy sem;

4.1.4 Viszont mi is fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ha nem vagy képes a javaslataink szerint élni, akkor ne akarjunk veled együttműködni, és kiátkozásodra ne figyelmeztessünk előre.

4.1.5 Nem fogunk handycappelni, ha azt választod, hogy továbbra is elvtelen maradsz!


4.2. Az első javaslat: Az egyéni érdek vezérelje céljaidat odahaza, és egyedülállóként, de a közösségi érdek házon kívül, és családban!

4.2.1 Odahaza, ha egyedül élsz, ne engedd, hogy bárki szája íze szerint szabja át az életedet! A te házad, a te várad! Ha még otthon élsz szüleidnél, vezérlő tanácsaikat fogadd meg, de ne engedd, hogy saját inadekvát életük súlyát a te válladra helyezzék!

4.2.2 Ha viszont kilépsz az utcára, egódat hagyd otthon! Minket nem érdekel, kinek képzeled magad, mekkorának látod magad, és saját felfogásod szerint hol lenne a helyed!

4.2.3 Tanulj, fejlődj, bizonyíts, majd akkor mi is nagynak fogunk látni! Bemondásra viszont nem látunk nagyúrnak!

4.2.4 Ne kötekedj, ne rajoskodj, ne gondold, hogy mindenki a te vezérlő szavad kell, hogy kövesse!


4.3. A második javaslat: ne élj mások terhére!

4.3.1 Ne élj mások pénzéből, ne élj mások jóindulatából!

4.3.2 Ne tőled legyen hangos a ház, ne a te zenédet hallgassa minden szomszéd, ne a te neveletlen kutyád acsarkodására ébredjen hajnali kettőkor egy egész panelház!

4.3.3 Ha ezt nem tudod betartani, költözz olyan helyre, ahol életviteled nem mások terhére folyik!


4.4. A harmadik javaslat: ne fogadj el lekezelő viselkedést senkitől!

4.4.1 Ne tisztelj senkit, amíg tiszteletét ki nem vívta tettekkel, tudással, alkotással!

4.4.2 Ne térj ki a hőzöngő elől, magadat folyamatos meghunyászkodásra kényszerítve, csak mert a mondás úgy tartja: "okos enged, szamár szenved".

4.4.3 Jól tudod te is, hogy aki szenvedésre van ítélve az az okos, mert ha csak egyszer is enged a szamárnak, a szamár magát úrnak képzelve roppant gyorsan hozzászokik az ilyesmihez.

4.4.4 Ha valaki bele akar szaladni egy pofonba mindenáron, segítsd ki eggyel!


4.5 A negyedik javaslat: A családi ünnepeket mindig ünnepeld meg!

4.5.1 Ne a mások ünnepe legyen számodra a legfontosabb! Ne a kormányünnepekre készülj nagy buzgalommal!

4.5.2 Legfontosabb ünneped legyen a születésnapod, mert ha ez a nap nincsen, akkor ma nincs miről olvasnod! A nemzeti ünnepnél is fontosabb a születésnapod, hiszen, ha nem születsz meg, nincs mit ünnepelned se március tizenötödikén, se augusztus huszadikán!

4.5.3 A második legfontosabb ünnepkör szüleid, nagyszüleid, és testvéreid születésnapja. Véreidet köszöntsd, amikor csak tudod, de az évfordulókon kiemelten!

4.5.4 Ha szüleid harmonikus házasságban élnek, és te ebbe a házasságba születtél bele, ünnepeld meg szüleid házassági évfordulóját te is, mert ez esetben igen nagy a valószínűsége annak, hogy születésed az ő házasságuk eredménye.


4.6. Az ötödik javaslat: családodban ásd el a csatabárdot, kísérelj meg békét kötni szüleiddel, testvéreiddel, ha bűnük nem megbocsájthatatlan!

4.6.1 Kisstílű vitákból, irigységből, hülyeségből fakadó haragot soha ne tarts velük!

4.6.2. Vajon milyen szeretetre vágysz a világban, ha sem magadat, sem családodat nem tudod szeretni?

4.6.3. Kitől szeretnél megbocsájtást, ha véreidnek sem vagy képes megbocsájtani?

4.6.4. Tudd meg, hogy a hazaárulás első fokozata a család mérgezése, merthogy a haza első fokozata a család maga.

4.6.5 Ne feledd el: a jó ember olyan ember, akinek magánéletében nincsenek ellenségei, uralkodók közt pedig nincsenek barátai. Ne a családban keresd hát az ellenségeidet!


4.7. A hatodik javaslat: tanulj meg megbocsájtani magadnak, hogy utána meg tudjál bocsájtani másoknak is!


4.8. A hetedik javaslat: Ha nagyon akarsz utálni valakit, vagy valamit, utáld, de sohase gyűlölj!

4.8.1 Utálat, és gyűlölet nem jár azonos cipőben. Ha valamit utálsz, azt tudatosan kerülni próbálod, mert nem kívánod. De ha gyűlölsz, akkor pusztítani kívánsz.

4.8.2 Az utálkozó ember kitér, és nem zavartatja magát utálata tárgyával. Ő egészséges. De a gyűlölködő folyamatosan keresi a konfrontáció lehetőségét; ő beteg pszichopata. Neki köreinken kívül tágasabb!

4.8.3. Sose törődj vele, hogy tudatlanok, vagy nagyon is tudó gonoszok összemosták a két kifejezést! A különbség nagyon is jelentős!

4.8.4. Avagy, ha például utálod a zöldbabfőzeléket, elkezded-e sikítozva hajigálni a főzelékes fazekat, halállal fenyegetődzve, vagy csak azt mondod: utálom, és nem kérek?

4.8.5. Arra viszont mindig vigyázz, hogy soha ne utálj, és főképpen ne gyűlölj bemondásra, még barátaid, vagy családtagjaid bemondására sem! Túl azon ugyanis, hogy ha magad nem vizsgáltál meg egy esetet, nem lehetsz biztos egy ember bűnösségében, még az is előfordulhat, hogy aljas emberek céljait fogod szolgálni a bemondásra ugrásból elkövetett zaklatással, gyűlölködéssel, utálkozással.

4.8.5b Ilyet ne tégy, és tudd meg, hogy ha valaki nagyon köti az ebet a karóhoz bármivel kapcsolatban, az a valaki valószínűleg egy olyan ágendával rendelkezik, amely neked - amennyiben épelméjű vagy - valószínűleg nem fog tetszeni.

4.8.6. És az előző pontból következik: szádat ne nyisd az ostobák rágalmainak szajkózására, magad ne vegyél részt csoportokban, melyek lincselésért üvöltöznek. Ezt hagyd meg az idiótáknak, a féleszű mindentudóknak, és az allahcigányoknak. Neked csak tettenéréskor van jogod vizsgálat nélkül lépni.


4.9. A nyolcadik javaslat: múltbéli, vagy jelenlegi barátaidat, párkapcsolataidat ne beszéld ki nekünk, és ne várd el tőlünk, hogy elhiggyük: te sosem voltál hibás semmiben.

4.9.1 Kapcsolataidat kibeszélni finoman szólva is gusztustalannak tartjuk, ráadásul vét az alaperkölcsökkel szemben (lásd ott).

4.9.2 Azt pedig soha ne próbáld nekünk elmagyarázni, hogy egy kapcsolat tönkremenetelében neked sohasem volt részed, mert azon felül, hogy ez férfiatlan, illetve nőietlen, még hülyének is szándékozol minket nézni, azáltal, hogy magadat a nemlétező gáncstalan lovagnak, vagy csodás királykisasszonynak állítod be.

4.9.3 Tökéletes ember nincs, csak tökéletességre törekvő van. De ha te a volt, vagy jelenlegi kapcsolataidat beszéled ki magadat fényezve, korántsem az emberi tökélyre törekedsz.


4.10. A kilencedik javaslat: ne pletykálkodj, ne kelts hamis híreket, ne tanúzz hamisan, valamint ne légy koronatanú elveink szerint eljáró véreid, és hittársaid ellen, még vádalku fejében sem!

4.10.1 Ne legyél a megbízhatatlan, a pofáját jártató, a kapcsolatokat szétromboló még jó pénzért sem, mert minden ilyesmiért átvett jutalom önmagában júdáspénz!


4.11. A tizedik javaslat: ne korcsosulj!

4.11.1 Neked küldetésed, hogy az légy, ami! Elrendeltetett, hogy annak a nemzetnek a fiaként vagy lányaként születtél, amelyikben megláttad a napvilágot!

4.11.2 Tarts nemzeteddel!

4.11.3 Házastársadul ne olyasvalakit válassz, ki házad szokásait nem érti meg!

4.11.4 Vérvonaladat ne olyasvalakivel folytasd, aki őseid számára sem jöhetett számításba!

4.11.5 Gyermekeidet ne olyasvalakivel hozd létre, ki nyelvedet nem tudja, vagy nem hajlandó megtanulni!

4.11.6. A diverzitás nem a keveredésben van! A sokszínűség nem rasszok eltűnésében van! Ez nem rasszizmus, ez józan ész! A fehér és a fekete keveredésekor ahhoz járulsz hozzá, hogy az utód se a fehér, se a fekete ember eredendő kvalitásait ne vigye tovább, hanem azoknak felvizezett változatait vigye tovább. Így sem a fehér nép, sem a fekete nép nem alapváltozatainak kvalitásait viszi tovább! Aki ebben rasszizmust és nem rasszok megőrzését látja, az elmebeteg! Elmebetegekkel pedig se ne foglalkozz, se ne vitatkozz!


4.12. A tizenegyedik javaslat: más néphez tartozók rágalmai, véleményformálása, rád ragasztott jelzői csak annyira érdekeljenek, mint vak embert a fényreklám!

4.12.1 Ne törődj vele, hogy amennyiben büszke vagy származásodra, nácit, rasszistát, ha büszke vagy nemedre, szexistát kiáltanak!

4.12.2 A beteg lélek arra sarkallja tulajdonosát, hogy megosztó szándékkal kiszólogasson általában kevéssé megnyerő küllemű arcából; te ne légy gyűlölködő, soviniszta, tartózkodj a társadalmi mérnökölés ideológiáitól, és a cionizmustól!

4.12.3 Ezen szócsövek híreit ne fogadd el, számodra ezek az égvilágon ne jelentsenek semmit; hazudik mind! Te csak véreddel foglalkozz, néped véleménye, értékítélete, és életmódja legyen az etalon!

4.12.4 Alapfeltevésed legyen az, hogy a mainstream média hazudik. Ne higgy nekik akkor sem, ha éppen hízelegnek neked, vagy pozitív fényben tüntetnek fel. Rágalmaikkal abszolúte ne törődjél, azokat pedig, akik törődnek vele, nyugodt lelkiismerettel nevezd hülyegyerekeknek, mert a mainstream médiának már csak hülyegyerekek hisznek. Hülyegyerekek rágalmai pedig miért zavarnának?


4.13. A tizenkettedik javaslat: ne hagyd, hogy a bolha köhögjön!

4.13.1 Se céljaidat, se életmódodat, se javaidat, se földedet ne add fel a hozzád képest kultúraidegen törpe kisebbségek kedvéért, tőlük ne fogadj el semmit, nekik ne adj el semmit!

4.13.2 Hozd tudomásukra, hogy a föld, ahol élsz, őseid vérével megváltott jogos földed, kultúraidegen törpe kisebbségeknek erre tulajdont formálni pontosan annyi joguk van, mint amennyi joguk a bolháknak van az élősködésüktől sújtott kutyát tulajdonuknak tekinteni!


4.14. A tizenharmadik javaslat: ne foglalkozz más magánéletével, neked ahhoz nincs közöd; de magánéletedet ne is hozd ki házadból!

4.14.1 Ne érdekeljen, hogy embertársad milyen szórakozásoknak hódol (és a kutyát nem érdekli, hogy azok neked tetszenek-e), ne érdeklődj preferenciái iránt, sem a szexet, sem más egyebet illetően! 

4.14.2 Ami az egyénre tartozik, az az egyéné! Ami a hálószobába tartozik, az oda való!

4.14.3 De ami odavaló, az maradjon is ott! Minket nem érdekelnek a coming outjaid, a fétiseid, sem az, hogy ki neked az ideális partner!

4.14.4 Magánügyeiddel ne zaklass másokat, se beteges feltűnési vágyból, se hencegésből!


4.15. A tizennegyedik javaslat: ne kövesd azokat, akiknek a fejében éhen halna az agyrágó féreg!

4.15.1 Sokan hozzák fel mentségnek tudatlanságukat magyarázandó azt, hogy kizárólag tudatlanok vették őket körbe világ életükben; te ne tartozz közéjük!

4.15.2 Te nem ők vagy, ők pedig nem tartanak fegyvert a fejedhez, hogy kövesd őket a hülyeségben!

4.15.3 A mai modern információs társadalomban minden egyénnek saját kötelessége önmaga művelése, tudásának gyarapítása. Ne fogd rá másokra, hogy tudatlan maradtál, az kizárólag a te hibád, mégpedig szörnyen megbocsájthatatlan jellemhibád!

4.15.4 Ennél nagyobb a hibád azonban, ha önmagad művelése helyett te továbbra is a hülyék társaságát keresed! Ilyet ne tégy!


4.16. A tizenötödik javaslat: ne részegeskedj, ne drogozz, ne kerülj függő állapotba gyógyszerektől!

4.16.1 Ne ásd alá saját férfiasságodat, és nőiességedet önpusztítással, zülléssel! Akinek a legszebb öröme a söre, az bassza meg a söröshordót; hamarosan úgyis megfelelő alakja lesz hozzá, hogy szíve választottjához hasonlítson!

4.16.2 Figyeld meg, hogy minél többet iszik valaki, annál kevésbé férfias, illetve nőies, de annál jobban hiszi azt magáról, hogy ő a neme kvintesszenciája!

4.16.3 Minden részeg minden egyes korttyal a saját nyomorúságáról, a saját bizonytalanságáról, a saját inadekvátságáról rántja le a leplet.

4.16.4 Férfinak nem szükséges az alkohol ahhoz, hogy vidám legyen, szellemes legyen, a társaság értékes tagja legyen, vagy bátorsága legyen egy nőt megszólítani!

4.16.5 Nőnek nem szükséges az alkohol ahhoz, hogy vonzó legyen, hogy házias legyen, hogy értékes partnernek tekintsük.

4.16.6 Hagyd meg tehát a részegeskedést, és a kábítószert a bétahímeknek, és a bétanőstényeknek! Te légy alfa; ha még nem vagy az, törekedj rá! Béták társaságát ne keresd, őket rázd le magadról!

4.17. A tizenhatodik javaslat: törekedj rá, hogy fóbiáidat legyőzd, és félelmeidnek búcsút mondj!

4.17.1 A legtöbb fóbia, és félelem csak az agyakban létezik, mindenféle, érvényességüket illető empirikus bizonyíték, és valós tapasztalás nélkül. De ha a félelmed régi trauma rögzülése is, szabadulj tőle!

4.17.2 Nincs okod hátrányt szenvedni az életedben, mert valamitől tartasz, valamit bebeszéltél magadnak, vagy törvényszerűnek tekinted, hogy ha valami egyszer megtörtént veled, az mindig újra meg is fog történni! Ilyen törvényt ugyanis nem alkotott a Világteremtő!

4.17.3 Ilyen "törvényt" csakis az Omnipotens Apafigura követői alkottak. Ők azok, akik a félelmeidből építettek hatalmat maguknak, és adták át neked cserébe eme világ illúzióját! El akarod venni a hatalmukat? Helyes! Legfontosabb feladatod: száműzd a félelmet!


4.18. A tizenhetedik javaslat: öltözködj fel rendesen, tested mutogatását tartsd meg párodnak!

4.18.1 Hidd el; azok közül, akik képesek voltak minőségi nőt találni maguknak, baromira nem érdekel senkit a feneked, vagy a melleid külalakja!

4.18.2 Ha érdekelni fog minket, akkor mi megismerkedünk veled, hazaviszünk téged ha eljön az ideje, és te magadtól, saját örömteli elhatározásodból fogsz nekünk mindent megmutatni;

4.18.3 míg a külalakod látatlanban azokat a férfiakat érdekli igazán, akikkel soha a büdös életben le nem feküdnél!

4.18.4 Hittársnőm, értsd meg, hogy a normális nőhöz nem jutó bétahím akar téged egész nap meztelenül/ félmeztelenül/ bikiniben látni, hiszen, ha ehhez nem sikerül neki lopva hozzájutnia, akkor legfeljebb a Playboy újságban fog neki tetsző nőt látni!

4.18.5 Ne szolgáld ki azokat, akik nem akarnak fejlődni, és lopva akarnak dekoltázsokba bepillantani!

4.18.6 És nem utolsó szempont feltenned a kérdést: biztos-e, hogy amit te egy fél világgal láttatni akarsz, az láttatásra érdemes? Nem lenne-e egyszerűbb, ha ezt a látványt arra bíznád, aki már elfogadott téged, úgy, ahogy vagy?

4.18.7 Férfitársainknak is megfontolásra ajánljuk: ne hivalkodj izomzatoddal, mely nem biztos, hogy mindenki számára vonzó, se gusztustalan szőrpamacsaiddal, mely nem biztos, hogy mindenki számára ízléses! Felejtsd el az izomtrikót, és a biciklisgatyát, ágyékod nem a kolbászárus standja, nem kell semmit közszemlére tenned!
Öltözz fel tisztességesen, testedet pedig párodnak mutogasd!


4.19. A tizennyolcadik javaslat: ha férfi vagy, ne add hatalmadat a nő kezébe! Ha nő vagy, ne vedd el a férfi hatalmát!

4.19.1 Bétahímeknek bármily nehezükre is esik elfogadni, a nők nem kifejezetten tartják vonzónak a határozatlanul tipródó, döntésképtelen férfit, mint ahogy sok nő vélekedésével ellentétben a férfiaknak sincs túlzottan ínyükre, hogy a nőtársadalom elvette tőlük a hódítás, és a vadászat örömét, és azt olcsó felkínálkozással helyettesítik, mindezt persze a modern feminizmus jegyében.

4.19.2 Egy olyan ideológia jegyében, melynek propagálói mellesleg igen nagy arányban leszbikusok. Semmi jó nem sülhet ki abból, ha  heteroszexuálisok a homoszexuálisok ideológiáit követik. Ne tegyétek ti sem!


4.20. A tizenkilencedik javaslat: szeresd a gyermekeket, tiszteld a bölcs véneket!

4.20.1 Te a jelen vagy. Gyermekeid a jövő, időseid a múlt.

4.20.2 Ha magadat nem tiszteled, legfeljebb a saját jelenedet nem tiszteled. De ha a gyermekeket nem szereted, nyomor lesz a jövőd, ha időseidet nem tiszteled, őseid áldozatát nem tiszteled. Ez esetben a helyed nem köztünk van.

4.20.3 De vigyázz! Ne a korukért tiszteld a véneket, hanem az élettapasztalataik miatt! Ha ugyanis a vén egy tróger alkoholista, akkor ő sem magát, sem a saját őseinek a véráldozatát nem tiszteli!

4.20.4 Őseink nem azért hullatták vérüket, hogy a ma embere kedvére legyen züllött! Úgyhogy figyelmedet csak a bölcsekre, és a józanokra irányítsd!


4. 21. A huszadik javaslat:  Élj a jelenben!

4.21.1 Amit ma meg tudsz tenni, azt csak ma teheted meg! A múlton rágódjanak azok, akik élete merő megbánás, mert rossz döntéseiken nem képesek felülkerekedni, illetve, akik elég mazochisták ahhoz, hogy a múlt szarában turkáljanak.

4.21.2 A jövő pedig még nem kezdődött el: minek akarsz fantáziabirodalomban éldegélni, ha az a valóságban úgysem az elképzeléseid szerint fog alakulni?

4.21.3 Avagy esetleg, te harminc évvel ezelőtt annyira elvetemült voltál, hogy pontosan ezt a társadalmat képzelted el magadnak?

4.21.4 Élj a jelenben, és munkálkodj a jelenben! Ugyanis mindaz, amelyre a jövődben vágysz, a mai munkád alapjaira fog épülni!